O nás

0
Let na trhu

Stavební firma ZIKUDA se sídlem v Turnově působí na trhu již do roku 1992. Firma byla založena panem Františkem Zikudou se specializací na výstavbu inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací. V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku současné společnosti pod názvem ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r. o. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oboru je v rámci regionu Liberecka významnou společností. Během své existence realizovala řadu zakázek pro státní správu i pro soukromé investory, pro které je spolehlivým partnerem.

Naší prioritou je kvalitní dodávka kompletního díla a spokojenost investora. K dosažení těchto cílů nám pomáhá 70 vlastních zaměstnanců, kteří prochází pravidelnými školeními a zvyšováním kvalifikace ve spolupráci s našimi dodavateli materiálů a techniky.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. a všemi platnými právními předpisy.