Reference

AŠ Machnín – VDJ Svatý Ján – přívodní řad

Realizace: duben – červen 2015
Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Popis:
 •  3 355,7 m vodovodu LT DN 300
 •  745,6 m PE100 SDR 11 d 90×8,2mm

Turnov, Vesecko - inženýrské sítě

Realizace: prosinec 2013 – prosinec 2014
Investor: Amix Production, s.r.o.
Popis:
 • SO 02 Zpevněné plochy 
 • 299,0 m silničních obrubníků 
 • 46,0 m palisády 
 • 3658,0 m2 zámkové dlažby 
 • 24,0 m odvodňovacích žlabů 
 • SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 
 • 69,4 m potrubí PE d 63  
 • 12,2 m potrubí PVC KG SN 8 DN 200
 •  SO 04 Venkovní dešťová kanalizace 
 • STOKA D1 
 • 54,7 m potrubí PVC KG SN 8 DN 250 
 • STOKA D2

Jablonec nad Nisou, ul. Dlouhá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Realizace: červen – říjen 2014
Investor: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Popis:
 • 856,6 m kanalizace KT DN 300
 • 159,6 m vodovod LT DN 100
 • 529,6 m vodovod LT DN 80

Naše služby

Provádíme:

 •  výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a plynovodů
 •  výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek
 •  řízené protlaky do dimenze d 160mm
 •  opravy havárií vodovodů a kanalizací
 •  opravy havárií venkovních částí vodovodních
  a kanalizačních přípojek
 •  zemní práce pro plynovodní přípojky
 •  domovní čistírny odpadních vod (septiky, biofiltry, vsakování)
 •  oddrenážování a svislé izolace objektů
 •  likvidace septiků
 •  zkoušky vodotěsnosti nádrží
 •  výměny vodoměrů
 •  zemní práce
 •  řezání živice, betonu
 •  bourací práce
 •  úklid sněhu
 •  prodej materiálů (vodovodní a kanalizační potrubí včetně tvarovek
  a dalšího příslušenství)

Zajišťujeme:

 •  kamerové prohlídky kanalizace a kanalizačních přípojek
 •  vyjádření správců inženýrských sítí
 •  vytýčení podzemních zařízení
 •  vstupy do komunikací
 •  projektové dokumentace na vodovodní, kanalizační přípojky
  a domovní čistírny odpadních vod

Reference