Turnov, Vesecko – inženýrské sítě

Realizace: prosinec 2013 – prosinec 2014

Investor: Amix Production, s.r.o.

SO 02 Zpevněné plochy
– 299,0 m silničních obrubníků
– 46,0 m palisády
– 3658,0 m2 zámkové dlažby
– 24,0 m odvodňovacích žlabů
SO 03 Přípojka splaškové kanalizace
– 69,4 m potrubí PE d 63
– 12,2 m potrubí PVC KG SN 8 DN 200
SO 04 Venkovní dešťová kanalizace
STOKA D1
– 54,7 m potrubí PVC KG SN 8 DN 250
STOKA D2
– 79,0 m potrubí PVC KG SN 8 DN 250
STOKA R1
– 54,2 m potrubí PVC KG SN 8 DN 200
SO 05 Plynovodní STL přípojka vč. pilíře HUP
– 29,5 m potrubí PE 100 d 90
Odvodnění drenáže kolem haly
– 127,8 m potrubí PVC DN 110
– 84,3 m potrubí PVC KG SN 8 DN 150
– 9,7 m potrubí PVC KG SN 8 DN 110

Napsat komentář